She's here

Författare
(Texts by Kathy Battista and Peter Wächtler.)
Genre
Fotoböcker
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Art and Theory Publishing 2019 Sverige, Stockholm 63 sidor huvudsakligen illustrationer 20 cm 978-91-88031-78-5