Sheiken - Ett kärleksdrama i öknen

Författare
E. M. Hull
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindfors 1938 Sverige, Stockholm 141s