Sheriffen i Phantom Hill

Författare
Shane O'Connor
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pingvinförl., Elander 1956 Seychellerna, Göteborg, Göteborg 128 sidor.