Sibirien - folk och forntid

Författare
Kai Donner
(Kai Donner.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur o. kultur 1933 Sverige, Stockholm 260, (1) sidor.,16 pl.-bl., 3 kartor ill.
Söderström 1933 Finland, Helsingfors 260 sidor., ill., kartor