Sicken sniken

Författare
Hippas Eriksson
Genre
Roman, Romaner, E-böcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hippas Productions 2019 Sverige 978-91-983580-7-0
Hippas Productions, Åtta45 tryckeri 2016 Sverige, Stockholm, Solna 201, 201 sidor. ill. 24 cm 978-91-982719-8-0