Siden och brokader - sidenväveriets och tygmönstrens utveckling : en översikt

Författare
Vivi Sylwan
(Vivi Sylwan, Agnes Geijer.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 1931 Sverige, Stockholm 149 sidor., [48] pl.-bl. ill.