Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog : flora över kryptogamer

Författare
Johan Nitare
(Huvudförfattare & redaktör: Johan Nitare delförfattare: Tomas Hallingbäck ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skogsstyrelsens förlag, Danagårds grafiska 2010 Sverige, Jönköping, Ödeshög 392 sidor. ill. 27 cm 978-91-88462-91-6
Skogsstyrelsens förlag, Leander 2005 Sverige, Jönköping, Kalmar 392 sidor. färgill. 27 cm
Skogsstyr:s förl., Laholms tr. offset cop. 2000 Sverige, Jönköping, Laholm 384 sidor. färgill. 27 cm
Skogsstyr:s förl., J Lagerblads tr. 2000 Sverige, Jönköping, Karlshamn 384 sidor. färgill. 27 cm