Signalbehandlingskoncept för liten och stor UAV

Författare
Christina Grönwall
(Christina Grönwall & Fredrik Bissmarck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2014 Sverige, Stockholm 38 sidor. : ill.