Signe Hvistendahl - utställning Jan. - Febr. 1950

Författare
Signe Hvistendahl
(Inledning : Nils Palmgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gummesons konstgalleri 1950 Sverige, Stockholm [11] sidor.