Sigtuna stads privilegier

Författare
(Utg. av Olof Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1914 Sverige, Sigtuna 104 sidor.