Sigtuna - vägvisare genom staden jämte några ord om dess historia

Författare
Olof Palme
(Af Olof Palme)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1998 Sverige, Stockholm xv, 19 sidor. : ill. 973069-5-9 (Invalid)
Utg. 1947 Sverige, Uppsala 32s : Ill
Wretman 1939 Sverige, Uppsala 31s : Ill
E. Olofssons boktryckeri 1929 Sverige, Stockholm 30 sidor.
1920 Sverige 24 sidor. : ill.
Cederquists grafiska aktiebolag 1916 Sverige, Stockholm XXXVIII sidor, 41 blad illustrationer
K.W. Appelbergs boktryckeri 1912 Sverige, Uppsala 20 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan