Silicon nitride for total hip replacements

Författare
Maria Pettersson
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Acta Universitatis Upsaliensis 2015 Sverige, Uppsala 53
Acta Universitatis Upsaliensis 2015 Sverige, Uppsala 53 sidor. ill. 978-91-554-9211-3