Sill i dill - Cabarét i 6 inläggningar

Författare
Anders Flood
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1937 Sverige, Grästorp
Förf. 1937 Sverige, Grästorp (4)s