Silloin en koskaan ole yksin - lukemisen taidosta

Författare
Merete Mazzarella
(Merete Mazzarella suomentanut Kaarina Sonck)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tammi 1999 Finland, Helsinki 273 sidor. 22 cm 951-31-1393-0