Silvertown: The Lost Story of a Strike That Shook London and Helped Launch the Modern Labor Movement

Författare
John Tully
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
uuuu-uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-1-58367-436-9