Silvervingar för Vicki

Originaltitel
Vicki finds the answer
Författare
Helen Wells
(Helen Wells övers.: Margareta Schlyter-Stiernstedt.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström, B. Wahlström 1963 Sverige, Stockholm, Stockholm 190 sidor.