Silvervingar

Författare
Janet Dailey
(Janet Dailey översatt av Inga Lill Högberg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter 1991 Sverige, Stockholm 322 sidor., sidor. 5-316 19 cm 91-7706-881-5
Richter 1988 Sverige, Malmö 414 sidor. 25 cm 91-7706-775-4
Richter 1986 Sverige, Malmö 2 d. 19 cm
Richter 1986 Sverige, Malmö 320 sidor. 91-7706-040-7
Richter 1986 Sverige, Malmö 316 sidor. 91-7706-041-5