Simulering av O-fabriken Volvo PV i Skövde - fallstudie där simulering kombinerats med statistisk försöksplanering

Författare
Henrik Elvelin
(Henrik Elvelin, Björn Magnusson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1995 Sverige, Luleå Ca 60 sidor.