Simulering av fjärrvärmenät

Författare
Jan-Åke Månsson
(Jan-Åke Månsson, Sten-Åke Bergman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1981 Sverige, Lund 80 sidor.