Simulering av kritisk last och bärförmåga vid skivbuckling med hjälp av mikrodator

Författare
Mikael Carlsson
(Mikael Carlsson och Lars Erik Karlsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Sverige, Göteborg [46] sidor. (var. pag.)