Singer märkbok

Författare
Elsa Ullman
(Utarbetad av Elsa Ullman)
Genre
Märkböcker, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Singer Co. Symaskins a.-b. 1924 Sverige, Stockholm [5] sidor., [38] pl.-bl.