Skrifter 19, Sippor och smörblommor : små teckningar ur allmogelivet

Författare
Henrik Wranér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scania 1964 Sverige, Malmö 83 sidor.
Bonnier 1903 Sverige, Stockholm [2], 75 sidor.