Sista fjället - roman

Originaltitel
Ved det siste fjell Svenska
Författare
Magnar Mikkelsen
(Magnar Mikkelsen övers. och efterord: Ragnar Matsson.)
Genre
Roman, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oktoberförl., Ordfront 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm 159 sidor. 21 cm