Sista tåget

Författare
Gösta Attorps
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1956 Sverige, Stockholm 228 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-39253-1