Själevads skolväsen - från mitten av 1800-talet och dess första folkskollärare Carl Johan Huss och Edvard Brynolf Hesselgren

Författare
Isidor Johansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. för svensk undervisningshistoria 1955 Sverige, Stockholm 96 sidor.