Självrapporterad somatisk och psykisk ångest - utprövning och revidering av SPA-skalan

Författare
Karin Lagerberg-Åberg
(Karin Lagerberg-Åberg, Birgitta Tobisson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. 1972 Sverige, Stockholm [3], 102 sidor.