Sjöfart på vattenleder - studier kring Vänern och Göta kanal

Författare
Allan T. Nilson
(Allan T. Nilson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vänermuseet, Solveigs tryckeri 2007 Sverige, Lidköping, Skara 120 sidor. ill. 978-91-88048-18-9