Sjöhistoriska museet arkeologisk rapport 2016:9: Lilla Värtan och Halvkakssundet

Författare
Mikael Fredholm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens maritima museer 2016-09-14 Sverige