Sjömännens moder - en berättelse om Agnes Hedenström-Welin

Författare
Sture Mas-Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier 1945 Sverige, Stockholm 160 sidor.