Sjömakt - nutida maritima operationer i en gemensam och multinationell kontext

Författare
(Redaktörer: Marco Smedberg och Johan Elg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan 2005 Sverige, Stockholm 98 sidor.