Sjövägen till Estland - en medeltida färdbeskrivning från Utlängan till Reval

Författare
Henrik Breide
(Henrik Breide.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, Intellecta docusys 2006 Sverige, Stockholm, Stockholm 363 sidor. ill. 24 cm