Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter D. 1

Originaltitel
Självbiografiska anteckningar, brev och efterlämnade skrifter
Författare
Fredrika Bremer
(Fredrika Bremer utgifne af Ch. B-r.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1868 Sverige, Örebro 284 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan