Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter jemteen teckning af hennes lefnad och personlighet 1

Originaltitel
Självbiografiska anteckningar, brev och efterlämnade skrifter
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1868 Sverige, Örebro 284 sidor.