Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter : jemte en teckning af hennes lefnad och personlighet

Originaltitel
Självbiografiska anteckningar, brev och efterlämnade skrifter
Författare
Fredrika Bremer
(Fredrika Bremer utg. af Charlotte Bremer Quiding.)
Genre
Biografier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1868 Sverige, Örebro 2 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan