Sjuksköterska - självständig yrkesroll i psykiatrin - psykodynamisk teori eller symbolisk interaktionism? : att ge legitimitet till den psykiatriska omvårdnadens praktik

Författare
Bert Palmblad
(Bert Palmblad.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vårdförb., Grafiska gruppen 2000 Sverige, Stockholm, Stockholm 152 sidor. 22 cm