Sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen - ett policyprogram från Sveriges läkarförbund

Författare
Susann Asplund Johansson
(Text: Susann Asplund Johansson, Per Johansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges läkarförbund cop. 2005 Sverige, Stockholm 48 sidor.