Sjung till Herrens ära Musiktryck - församlingssånger

220 lovsånger, psalmer och andliga visor som både "lovsångsmänniskor och psalmsångsmänniskor" kan mötas kring. Förutom lovsånger och moderna psalmer med ett klassiskt innehåll finns här nytt nordiskt material, doppsalmer som inte förutsätter vuxendop, nyöversatta påskpsalmer m.m. Ett ämnesregister underlättar sångvalet.

Författare
(Red: Jan H. Börjesson, Gunnar Eriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Församlingsförlaget, Media Print 2008 Sverige, Göteborg, Uddevalla [335] sidor. 22 cm 978-91-7271-056-6