Skälv och skilfingar - vad nordiska ortnamn vittna om svenska expansionssträvanden omkring mitten av första årtusendet e. Kr

Författare
Eric Elgqvist
(Eric Elgqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olins antikvariat 1944 Sverige, Lund 162 sidor. : ill.