Skärgårdshus - historia, byggstilar och livsöden

Författare
Johan Ahlbom
(Text: Johan Ahlbom foto: Magnus Rietz faktagranskning: Mats Wåhlin ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Balkong, Elanders Fälth & Hässler 2014 Sverige, Stockholm, Sverige 207 sidor. illustrerad. 27 cm 978-91-85581-82-5