Skärgårdsliv i forna tider 1, Fiskeskären. Runmarö. Nämdö

Författare
E. Alfred Jansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1964 Sverige, Stockholm 235 (1) sidor.: ill.
förf. 1934 Sverige, Stockholm 211 sidor. : ill.