Skärgårdsliv i forna tider D. 1, Fiskeskären, Runmarö, Nämdö

Författare
E. Alfred Jansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
förf. 1934 Sverige, Stockholm 211 sidor. : ill.