Skånes bebyggelse D. 3 - en skildring i ord och bild

Författare
(Under red. av Owe Ahlfors-Geyer.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skand. litt., Skånska dagbl. 1961 Sverige, Malmö, Malmö xlvi, [1], 703 sidor. ill.