Skånes bebyggelse D. 4 - en skildring i ord och bild

Författare
(Under red. av Bo Bengtsson, uppgifter, och Åke Sundström, kommun- och sockenbearbetning)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skand. litt. 1963 Sverige, Malmö lxii, [1], 1096 sidor. : ill.