Skånes bebyggelse - en skildring i ord och bild

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skand. litt. 1958-1963 Sverige, Malmö 4 vol.