Skånsk skogsbygd under äldre historisk tid

Författare
Sten Skansjö
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksantikvarieämbetet 2010 Sverige, Stockholm 239
Riksantikvarieämbetet 2010 Sverige, Lund 239 sidor. ill. 978-91-7209-562-5