Skånska allmogens klädedrägter tecknade efter naturen - Med text af Hjorward. H. O. Wieselgren

Författare
Otto Henrik Wallgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1860-1863 Sverige, Stockholm