Skördetröskning vid låg vattenhalt - undersökning över spannmålens vattenhaltsförändringar skördeperioden 1948

Författare
Måns Berg
(Måns Berg och Lennart Ottosson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jordbrukstekniska institutet 1949 Sverige, Uppsala 57 sidor.,1 tab.-bl. , diagr. : ill.