Skördetröskningens inverkan på spannmålens kvalitet

Författare
Måns Berg
(Måns Berg, Lennart Ottosson, Ewert Åberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jordbrukstekniska institutet 1949 Sverige, Uppsala 52 sidor. : ill.