Skånska visor, sagor och sägner

Författare
(Samlade och utgifna af Eva Wigström.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1880 Sverige, Lund 72 sidor.