Skabersjöskolan - inredning av WC samt montering av akustiktak : fastigheten Skabersjö 25:2 i Svedala kommun, Skåne län : antikvarisk rapport

Författare
Pia Gunnarsson Wallin
(Pia Gunnarsson Wallin och Maria Lundberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö cop 2007 Sverige, Malmö 5 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan